Error: [$http:badreq] Http request configuration url must be a string. Received: undefined http://errors.angularjs.org/1.5.3/$http/badreq?p0=undefined $http@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27094:126 https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27339:23 https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/disabled-app-b74bf00075.min.js:1:26731 processQueue@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31751:30 https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31767:39 $eval@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33019:28 $digest@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:32835:36 $apply@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33127:31 done@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27448:53 completeRequest@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27646:15 requestLoaded@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27587:24 undefined https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:29418 Sempozyum Takvimi

Hakkımızda

UMYOS 2001 yılında ulusal ölçekli bir şekilde “Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu” adıyla düzenlenmeye başlanmıştır. 2007 yılında dördüncüsü gerçekleştirilen Sempozyumda kapanış oturumunda oylama sonucu sempozyumun; Uluslararası boyutta düzenlenmesine karar verilmiş ve gerekli yasal prosedürler başlatılmıştır. Bu tarihten sonra sempozyum uluslararası kimliğe kavuşmuştur.

 Bu tarihten sonra;

 

I. UMYOS      (2009)             Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

II. UMYOS    (2011)              Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası, Türkiye

III. UMYOS   (2013)              Ardahan Üniversitesi, Çamlıçatak, Türkiye

IV. UMYOS   (2015)              Yalova Üniversitesi, Yalova, Türkiye

V. UMYOS    (2016)              Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi, Prizren, Kosova

VI. UMYOS   (2017)             Saraybosna Üniversitesi & Dituria, Saraybosna, Bosna Hersek

VII. UMYOS (2018)             Lənkəran Devlet Üniversitesi, Bakü, Azerbaycan

VIII. UMYOS (2019)            Sinop Üniversitesi, İstanbul, Türkiye’de

düzenlenmiştir.

KONULAR

Ana Tema:

Dijitalleşen Dünyanın Yeni Dinamikleri ve Mesleki Uyum Süreci

Alt Tema:  

Değer yaratmaya ve paylaşmaya dair hayatın tüm kilit alanlarındaki etkileşime temas eden bilgi ve iletişim teknolojileri ve beraberinde getirdiği dönüşümün; iletişim, finans, üretim, sağlık, eğitim, iş süreçleri gibi birçok alanda kurumsal, kamusal ve bireysel etkilerinin çok köklü başka değişimleri de beraberinde getirdiği gözlenmektedir. Eğitimin dijitalleşmesinin sonucunda ortaya çıkan yaşam boyu öğrenme bakış açısının yaygınlaşması ile birlikte, öğrenen profilinde önemli değişim gerçekleşmektedir. Ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu, alanlarında yeterli bilgi ve beceriye sahip ara elemanların yetiştirilmesi amacıyla kurulmuş olan Meslek Yüksekokullarının önemi bu süreçte daha da belirginleşmektedir.

Bu bağlamda sempozyumda yukarıda belirlenen ana tema çerçevesinde Sağlık Hizmetleri, Teknik Bilimler, Sosyal Bilimler ve diğer alanlarda  eğitim veren  Meslek Yüksekokulları nezdinde aşağıda belirtilen alanlara etkisi tartışılacaktır.

  • Eğitime Yansıması
  • Sektöre Yansıması
  • Kamusal Hizmetlere Yansıması

SEMPOZYUM TAKVİMİ


15.01.2020                  Ön/Birinci Duyuru

15.05.2020                  Bildiri özetleri son tarih

15.05.2020                 Erken Katılım Ücreti Son Ödeme Tarihi

01.06.2020                  Geç Katılım Ücreti Son Ödeme Tarihi

26.06.2020                  Bildirilerin tam metinlerinin teslimi

Sempozyum takvimi doğrultusunda yayımlanacaktır.