Error: [$http:badreq] Http request configuration url must be a string. Received: undefined http://errors.angularjs.org/1.5.3/$http/badreq?p0=undefined $http@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27094:126 https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27339:23 https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/disabled-app-b74bf00075.min.js:1:26731 processQueue@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31751:30 https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31767:39 $eval@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33019:28 $digest@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:32835:36 $apply@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33127:31 done@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27448:53 completeRequest@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27646:15 requestLoaded@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27587:24 undefined https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:29418 Davetli Konuşmacılar

Hakkımızda

UMYOS 2001 yılında ulusal ölçekli bir şekilde “Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu” adıyla düzenlenmeye başlanmıştır. 2007 yılında dördüncüsü gerçekleştirilen Sempozyumda kapanış oturumunda oylama sonucu sempozyumun; Uluslararası boyutta düzenlenmesine karar verilmiş ve gerekli yasal prosedürler başlatılmıştır. Bu tarihten sonra sempozyum uluslararası kimliğe kavuşmuştur.

 Bu tarihten sonra;

 

I. UMYOS      (2009)             Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

II. UMYOS    (2011)              Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası, Türkiye

III. UMYOS   (2013)              Ardahan Üniversitesi, Çamlıçatak, Türkiye

IV. UMYOS   (2015)              Yalova Üniversitesi, Yalova, Türkiye

V. UMYOS    (2016)              Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi, Prizren, Kosova

VI. UMYOS   (2017)             Saraybosna Üniversitesi & Dituria, Saraybosna, Bosna Hersek

VII. UMYOS (2018)             Lənkəran Devlet Üniversitesi, Bakü, Azerbaycan

VIII. UMYOS (2019)            Sinop Üniversitesi, İstanbul, Türkiye’de

düzenlenmiştir.

KONULAR

Ana Tema:

Dijitalleşen Dünyanın Yeni Dinamikleri ve Mesleki Uyum Süreci

Alt Tema:  

Değer yaratmaya ve paylaşmaya dair hayatın tüm kilit alanlarındaki etkileşime temas eden bilgi ve iletişim teknolojileri ve beraberinde getirdiği dönüşümün; iletişim, finans, üretim, sağlık, eğitim, iş süreçleri gibi birçok alanda kurumsal, kamusal ve bireysel etkilerinin çok köklü başka değişimleri de beraberinde getirdiği gözlenmektedir. Eğitimin dijitalleşmesinin sonucunda ortaya çıkan yaşam boyu öğrenme bakış açısının yaygınlaşması ile birlikte, öğrenen profilinde önemli değişim gerçekleşmektedir. Ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu, alanlarında yeterli bilgi ve beceriye sahip ara elemanların yetiştirilmesi amacıyla kurulmuş olan Meslek Yüksekokullarının önemi bu süreçte daha da belirginleşmektedir.

Bu bağlamda sempozyumda yukarıda belirlenen ana tema çerçevesinde Sağlık Hizmetleri, Teknik Bilimler, Sosyal Bilimler ve diğer alanlarda  eğitim veren  Meslek Yüksekokulları nezdinde aşağıda belirtilen alanlara etkisi tartışılacaktır.

  • Eğitime Yansıması
  • Sektöre Yansıması
  • Kamusal Hizmetlere Yansıması

SEMPOZYUM TAKVİMİ


15.01.2020                  Ön/Birinci Duyuru

15.05.2020                  Bildiri özetleri son tarih

15.05.2020                 Erken Katılım Ücreti Son Ödeme Tarihi

01.06.2020                  Geç Katılım Ücreti Son Ödeme Tarihi

26.06.2020                  Bildirilerin tam metinlerinin teslimi

Sempozyum takvimi doğrultusunda yayımlanacaktır.

Professor Stanislav Ivanov

Stanislav Ivanov is professor in Tourism Economics and Vice Rector (Research) in Varna University of Management. He is the founder and the Editor-in-chief of the European Journal of Tourism Research (ESCI, Scopus). He authored over 120 publications (books, book chapters, articles, conference reports and industry reports) in the field of robonomics, hotel marketing, hotel chains, pricing and revenue management, destination marketing and management, tourism’s impact on economic growth, political issues in tourism. He also serves on the editorial and review boards of over 30 other journals. Professor Ivanov keeps close links with the tourism business. Through Zangador Ltd., Professor Ivanov conducts trainings in Hotel marketing, Pricing and revenue management, and Marketing audit. He also implements marketing research projects, prepares specialized analyses and reports for various companies. Professor Ivanov is active researcher, conducted research and delivered keynote speeches and lectures in several countries over the globe including the United Kingdom, The Netherlands, Norway, Cyprus, USA, and Italy.


 Dr. Hossein Olya
 

Dr. Hossein Olya is a Senior Lecturer in Consumer Behavior and Director of Research Development for Marketing and CCI at the Sheffield University Management School, The University of Sheffield, United Kingdom (UK). His research has a dual focus: consumer behavior and tourism marketing with a focus on complexity theory. He has been delivering lectures in teaching undergraduate and postgraduate modules for the eight years in international and multicultural universities. At an institutional level, he has provided academic leadership for several academic colleagues and early career researchers. In the last three years, Dr. Olya had over 40 academic publications including 4* and 3* journals with high impact factors. He is currently serving as associate editor of the Service Industries Journal and as an editorial board member for other peer-reviewed journals such as International Journal of Contemporary Hospitality Management and Journal of Tourismology, being among the top 1% of reviewers in the fields of business and management as determined by Publons in 2017-2019. He is a regularly invited speaker to many prestigious international conferences in Italy, South Korea, Cyprus, Turkey, Kazakhstan, Africa and UK.