Error: [$http:badreq] Http request configuration url must be a string. Received: undefined http://errors.angularjs.org/1.5.3/$http/badreq?p0=undefined $http@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27161:126 https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27406:23 https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/app.min.js:1743:30 processQueue@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:31818:30 https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:31834:39 $eval@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:33086:28 $digest@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:32902:36 $apply@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:33194:31 done@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27515:53 completeRequest@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27713:15 requestLoaded@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27654:24 undefined https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:29485 Davetli Konuşmacılar

Hakkımızda

UMYOS 2001 yılında ulusal ölçekli bir şekilde “Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu” adıyla düzenlenmeye başlanmıştır. 2007 yılında dördüncüsü gerçekleştirilen Sempozyumda kapanış oturumunda oylama sonucu sempozyumun; Uluslararası boyutta düzenlenmesine karar verilmiş ve gerekli yasal prosedürler başlatılmıştır. Bu tarihten sonra sempozyum uluslararası kimliğe kavuşmuştur.

 Bu tarihten sonra;

 

I. UMYOS      (2009)             Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

II. UMYOS    (2011)              Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası, Türkiye

III. UMYOS   (2013)              Ardahan Üniversitesi, Çamlıçatak, Türkiye

IV. UMYOS   (2015)              Yalova Üniversitesi, Yalova, Türkiye

V. UMYOS    (2016)              Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi, Prizren, Kosova

VI. UMYOS   (2017)             Saraybosna Üniversitesi & Dituria, Saraybosna, Bosna Hersek

VII. UMYOS (2018)             Lənkəran Devlet Üniversitesi, Bakü, Azerbaycan

VIII. UMYOS (2019)            Sinop Üniversitesi, İstanbul, Türkiye’de

düzenlenmiştir.

KONULAR

Ana Tema:

Dijitalleşen Dünyanın Yeni Dinamikleri ve Mesleki Uyum Süreci

Alt Tema:  

Değer yaratmaya ve paylaşmaya dair hayatın tüm kilit alanlarındaki etkileşime temas eden bilgi ve iletişim teknolojileri ve beraberinde getirdiği dönüşümün; iletişim, finans, üretim, sağlık, eğitim, iş süreçleri gibi birçok alanda kurumsal, kamusal ve bireysel etkilerinin çok köklü başka değişimleri de beraberinde getirdiği gözlenmektedir. Eğitimin dijitalleşmesinin sonucunda ortaya çıkan yaşam boyu öğrenme bakış açısının yaygınlaşması ile birlikte, öğrenen profilinde önemli değişim gerçekleşmektedir. Ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu, alanlarında yeterli bilgi ve beceriye sahip ara elemanların yetiştirilmesi amacıyla kurulmuş olan Meslek Yüksekokullarının önemi bu süreçte daha da belirginleşmektedir.

Bu bağlamda sempozyumda yukarıda belirlenen ana tema çerçevesinde Sağlık Hizmetleri, Teknik Bilimler, Sosyal Bilimler ve diğer alanlarda  eğitim veren  Meslek Yüksekokulları nezdinde aşağıda belirtilen alanlara etkisi tartışılacaktır.

  • Eğitime Yansıması
  • Sektöre Yansıması
  • Kamusal Hizmetlere Yansıması

SEMPOZYUM TAKVİMİ

 

Ön/Birinci Duyuru: 15 Ocak 2020

Özet Gönderim Son Tarihi: 31 Ekim 2020

Katılım Ücreti Son Ödeme Tarihi: 5 Kasım 2020

Tam Metin Gönderim Son Tarihi: 27 Kasım 2020

Sempozyum programına ulaşmak için tıklayınız.

Prof. Dr. Hülya Aşkın Balcı

1970 yılında Kırşehir’de doğan Hülya AŞKIN BALCI, lisans eğitimini 1989-1992 yılları arasında Gazi Üniversitesinde tamamladı. Aynı yıl Gazi Üniversitesinde asistan olarak akademik hayatına başladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlayan BALCI, 2011 yılında “Dilbilim” alanında doçentliğini almıştır. Eşinin mesleği sebebiyle birçok üniversitede yardımcı doçent ve doçent olarak görev yapan öğretim üyesi İngiltere, Amerika ve Almanya’ya misafir öğretim üyesi olarak gitmiştir. Evli ve 2 çocuk annesidir. Kitapları, birçok makale ve bildirisi bulunan BALCI İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Prof. Dr. RUHET GENÇ

Ruhet Genç B.S. derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ve doktora derecesini İstanbul Üniversitesi'nde aldı (Daha sonra Yönetim ve Strateji ABD da Doçentlik ve aynı bilim dalında Profesörlük Unvanını almaya hak kazanmıştır). Lojistik ve Turizm endüstrilerinde Türkiye'de, Almanya'da ve Kanada'da çalıştıktan sonra Beykent Üniversitesi'nde Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölüm başkanı olarak çalıştı Akabinde İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölüm koordinatörlüğü görevini sürdürdü. İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Kurucu Müdürlüğü görevinden sonra halen Profesör olarak çalışmakta olduğu Türk-Alman Devlet üniversitesine geçti. Birçok kitap ve makale yayınladı, beş kıtada uluslararası konferanslarda lojistik ve turizm yönetimi ile ilgili sunumlar ve (Keynote speaker )açılış konuşmaları yaptı. Uluslararası bilimsel dergilerde komite üyesidir. Beş kitabı, uluslararası 12 kitap bölümü yayınlandı. Akıcı olarak Türkçenin yanında İngilizce, Almanca ve Fransızca konuşması bu dillerin lokal olarak konuşulduğu ülkelerde tahsil görmesinden ve/veya çalışmasından kaynaklanmıştır. Turizm ve lojistik sektöründeki birçok uluslararası şirketin kurucusu ya da hissedarıdır. Bu iş geçmişi, kendisinin, iş dünyası, akademi ve kültürler arası köprü kurmasını sağlamıştır.

Professor Stanislav Ivanov

Stanislav Ivanov is professor in Tourism Economics and Vice Rector (Research) in Varna University of Management. He is the founder and the Editor-in-chief of the European Journal of Tourism Research (ESCI, Scopus). He authored over 120 publications (books, book chapters, articles, conference reports and industry reports) in the field of robonomics, hotel marketing, hotel chains, pricing and revenue management, destination marketing and management, tourism’s impact on economic growth, political issues in tourism. He also serves on the editorial and review boards of over 30 other journals. Professor Ivanov keeps close links with the tourism business. Through Zangador Ltd., Professor Ivanov conducts trainings in Hotel marketing, Pricing and revenue management, and Marketing audit. He also implements marketing research projects, prepares specialized analyses and reports for various companies. Professor Ivanov is active researcher, conducted research and delivered keynote speeches and lectures in several countries over the globe including the United Kingdom, The Netherlands, Norway, Cyprus, USA, and Italy.

Prof. Dr. Yıldız Kocasavaş 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olup İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Dili Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlamıştır. İÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde Araştırma Görevliliği ve Yardımcı Doçentliğe getirilmiş, 2002’de İÜ Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’ne geçmiş, 2004’te aynı bölümde Doç. Doktorluğa, 2011 yılında da Profesörlüğe yükseltilmiştir. 2018 yılında üniversitenin yeniden yapılandırılması ve ikiye bölünmesi ile İÜ-Cerrahpaşa’ da görevini sürdürmeye devam etmiştir. Halen İÜ- Cerrahpaşa Öğretim Üyesi olup çalışmalarına devam etmektedir. 

 Dr. Hossein Olya

Dr. Hossein Olya is a Senior Lecturer in Consumer Behavior and Director of Research Development for Marketing and CCI at the Sheffield University Management School, The University of Sheffield, United Kingdom (UK). His research has a dual focus: consumer behavior and tourism marketing with a focus on complexity theory. He has been delivering lectures in teaching undergraduate and postgraduate modules for the eight years in international and multicultural universities. At an institutional level, he has provided academic leadership for several academic colleagues and early career researchers. In the last three years, Dr. Olya had over 40 academic publications including 4* and 3* journals with high impact factors. He is currently serving as associate editor of the Service Industries Journal and as an editorial board member for other peer-reviewed journals such as International Journal of Contemporary Hospitality Management and Journal of Tourismology, being among the top 1% of reviewers in the fields of business and management as determined by Publons in 2017-2019. He is a regularly invited speaker to many prestigious international conferences in Italy, South Korea, Cyprus, Turkey, Kazakhstan, Africa and UK.

 

Dr.Masum TÜRKER

Masum Türker, 1951 yılında Mardin‘de doğmuştur. İstanbul Pertevniyal Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını 2003 yılında tamamladı. 1967 yılında öğrenciyken muhasebe mesleğine başladı. 1971 yılından itibaren mali müşavir olarak çalışmaya başladı. 1999 yılına kadar Türkerler Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptı.

1975–1999 yılları arasında; Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği’nde Genel Sekreterlik, Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Başkanlık yaptı. TÜRMOB‘da (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği)’da Genel Başkan Yardımcılığı ve TESMER (Temel Eğitim ve Staj Merkezi)’de Başkanlık, merkezi Roma’da olan FCM (Akdeniz Muhasebeciler Federasyonu) Başkanlığı, IFAC (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu) Eğitim Komitesi Üyesi ve IFAC KOBİ komite üyesidir. Türkiye Futbol Federasyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 1978–1982 yılları arasında Gazi Üniversitesi Bolu İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Banka yönetim kurulu üyeliği ve murakıplığı, şirket genel müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2003–2008 yılları arasında Türkiye Denetim Standartları Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. 2008-2010 yıllarında TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği)Başkanlığı görevinde bulundu. Masum Türker, halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi, FCM Başkan Yardımcısı, Avrupa Muhasebeciler Birliği KOBİ Çalışma Grubu üyesi ve SEEPAD (Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Muhasebeciler Birliği) Başkan Vekili’dir.