Error: [$http:badreq] Http request configuration url must be a string. Received: undefined http://errors.angularjs.org/1.5.3/$http/badreq?p0=undefined $http@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27161:126 https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27406:23 https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/app.min.js:1743:30 processQueue@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:31818:30 https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:31834:39 $eval@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:33086:28 $digest@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:32902:36 $apply@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:33194:31 done@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27515:53 completeRequest@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27713:15 requestLoaded@https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:27654:24 undefined https://umyos2020.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c.min.js:29485 Bildiri Gönderimi

Gönderiler

Bildiri Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Bu sempozyumda sunulacak bildirilerin daha önce yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere başvuruda bulunulmamış olması gerekmektedir.

Bildiri tercihen İngilizce veya Türkçe hazırlanabilir. 

Bir kişi en fazla 2 bildiri sunabilir.

Tüm katılımcıların özetleri Bildiri Özet Kitapçığında yayınlanacaktır, tam bildirilerin yer aldığı Bildiri Kitabında yer almak isteyen katılımcıların tam metinlerini konferans takvimine uygun olarak iletmeleri gerekmektedir.

Tam ve özet metin yazım şablonu için tıklayınız.

Tam veya özet metin bildiri gönderim e-maili:  iuc.umyos2020@istanbul.edu.tr
Online kayıt formunu da lütfen bildiriniz ile birlikte gönderiniz.

 

Poster Bildiri Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Posterler maksimum A0 (84,1 cm x 118,9 cm) boyutunda olmalıdır. Yazılar en az bir metre uzaklıktan rahatça görülebilecek büyüklükte olmalıdır.

Çalışma poster olarak sunulmak isteniyorsa mutlaka çalışma başlığında parantez içinde belirtilmelidir.
Posterler tercihen İngilizce veya Türkçe hazırlanabilir.  Ancak poster bildiri özetlerinin (Sunulacak olan dil + İngilizce) olarak hazırlanması zorunludur.

Yazarların belirtilen poster sunum tarihinde posterlerinin başında bulunmaları gerekmektedir.
Poster tam metinleri, bildiri tam metin son teslim tarihine kadar iletilmelidir.

Şablona göre düzenlenmeyen bildiriler yazara geri gönderilecektir.


Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme; araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bilim Kurulu’nca yapılacaktır. 
Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı e-posta olarak gönderilecektir.

 

Sempozyum özet ve tam metin bildiri kitabı için tıklayınız

 

Sunum formatına ulaşmak için tıklayınız.

TAM METİN YAZIM FORMATI


Sempozyum kapsamında kullanılacak olan tam metin yazım formatına ve kurallarına ulaşmak için tıklayınız.

Güncelleniyor...

Özet Bildiri-Sempozyum Özet Kitabı

Tam Metin Bildiri-Sempozyum Bildiri Kitabı

 

Sempozyum aşağıdaki hakemli dergiler tarafından desteklenmektedir.

Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi

International Journal Of Medical Biochemistry

Journal of Tourismology

 

Güncellenmektedir...

Sempozyum özet ve tam metin bildiri kitabı için tıklayınız